Beautician massaging a businesswoman working in office

Ārpusštata masāžas kabinets

Ārpusštata masāžas kabinets ir īslaicīgi izveidots masāžas un rehabilitācijas kabinets uzņēmumā. Tā ir iespēja Jums kā darbiniekam un arī Jums kā uzņēmuma vadībai pamēģināt uz kādu laiku, kāda būtu darba produktivitāte, ja Jūsu uzņēmumā būtu pieejams šāds veselības kabinets.

Šādu kabinetu varam pie Jums izveidot arī, kad Jūsu uzņēmumā notiek veselības nedēļa vai veselības mēnesis.

Sunlit CEO office with massage chair, conference room table and computer on the desk. Concept of modern workplace. 3d rendering. Toned image

Masāžas kabinets uzņēmumā

Šī ir uzņēmuma vadības un uzņēmuma darbinieku iespēja ietaupīt laiku un līdzekļus, lai gan atjaunotu, gan arī profilaktiski uzturētu labu veselību un darba produktivitāti saviem darbiniekiem.

Jūsu ieguvums ir vienmēr veiksmīgi darbinieki ar dzīvesprieku un darbaprieku.

happy young businessman on spring field

Izbraukumu masāžas

Šīs terapijas un masāžas iespējams Jūs varētu visvairāk interesēt sporta dienu ietvaros, dažādu svarīgu pasākumu – izstāžu, un jo īpāši garu un nogurdinošu konferenču ietvaros.

Īpaši lielā cieņā un uz izķeršanu vasaras laikā ir smieklu terapijas un ārpustelpu fizioterapijas nodarbības, ko parasti uzņēmumi izvēlas Sporta dienu ietvaros vai kādās citās ārpusofisa aktivitātēs.